Warunki i instrukcje dotyczące zakupu przez sklep internetowy zwanym w dalszej części „e-sklepem".

Szanowni Państwo!

Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. prowadzi na swojej stronie handel elektroniczny (e-sklep). W ramach swojej działalności za pośrednictwem e-sklepu oferuje towary do wyposażenia sklepów, supermarketów, firm, wnętrz, zawsze zgodnie z aktualną ofertą.

Rejestracja.

 • Aby dokonać zakupu towarów w naszym sklepie wymagana jest rejestracja, przy której muszą być wypełnione obowiązkowe pola zaznaczone gwiazdką(*).
 • W części „Adres" wypełnić należy: e-mail, hasło, nazwisko lub pełna nazwa firmy, ulica, miasto, kod pocztowy (format kodu pocztowego: 00000 - bez kreski)
 • W części „Adres rozliczeniowy": dane do faktury, w przypadku gdy są inne niż w częśći „Adres", obowiązkowe jest pole NIP oznaczone gwiazdką(*)
 • W części „Adres dostawy": proszę o uzupełnienie danych, w przypadku, gdy adres dostawy jest inny niż „adres rozliczeniowy" i „Adres"
 • Do realizacji zakupu niezbędne jest wprowadzenie poprawnych danych. Dzięki zarejestrowaniu się czyli założeniu konta, Klient otrzymuje możliwość edycji swoich danych i możliwość wyświetlenia historii swoich zamówień.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 • Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.
 • Potwierdzenie rejestracji Klient otrzyma e-mailem na adres, który podał przy rejestracji. Po odebraniu e-maila z potwierdzeniem, można rozpocząć zakupy w naszym e-sklepie.
 • Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta tych danych do innych celów, niż sprzedaż w e-sklepie.

Jak się zalogować?

 • W polu e-mail wpisz cały e-mail podany w rejestracji.
 • W polu hasło, wpisz hasło podane przy rejestracji.

Jak szukać towarów?

 • Pozycje menu są ułożone są tematycznie i podzielone na kategorie, które znajdują się w lewej kolumnie z tytułem "Nasza oferta". Po kliknięciu wybranej kategorii można zobaczyć listy podkategorii lub towary w tej kategorii.
 • Jeśli Klient zna dokładne numery katalogowe lub nazwy towarów może bezpośrednio wyszukać je, używając pola „znajdź" po lewej stronie.

Wybór towarów.

 • W celu wybrania towaru trzeba podać liczbę sztuk i nacisnąć przycisk „do koszyka"
 • Możliwa jest korekta ilości zamówionych towarów poprzez ponowne wpisanie ilości sztuk danego towaru i naciśnięcie przycisku „Do koszyka".
 • Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych w e-sklepie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wysyłka towarów i forma płatności.

 • Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 3 dni robocze. Przy braku towaru w magazynie informujemy telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską.
 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego (przedpłata), gotówką u kuriera dostarczającego przesyłkę (pobranie), bądź gotówką przy odbiorze osobistym. Numer konta bankowego i nazwa banku podany jest na stronie głównej po prawej stronie w kolumnie „kontakt".
 • W przypadku przedpłaty (płatności przelewem) towar jest wysyłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmy UNIDEKOR PL Sp.z o.o., lub po przysłaniu przez Klienta potwierdzenia takiej wpłaty pocztą elektroniczną, bądź faksem.
 • Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
 • Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
 • Koszt transportu zakupionych towarów pokrywa Kupujący.

Przyjęcie towarów

 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdzić, czy podczas transportu przesyłka nie została uszkodzona, czy zawartość opakowania i dokument sprzedaży odpowiadają zamówieniu. Wszystkie zgłoszenia co do niezgodności muszą być wysłane w ciągu 7 dni roboczych do siedziby firmy UNIDEKOR PL Sp. Z o. o.
 • W przypadku wybrania płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest uregulować kwotę pobrania bezpośrednio u kuriera dostarczającego zamówiony towar.

Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokółu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera).
 • W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą UNIDEKOR PL Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji, oraz dołączyć zdjęcia reklamowanych towarów.
 • W przypadku uzasadnioncyh zwrotów reklamacyjnych z powodu wad technicznych, UNIDEKOR PL Sp. z o. o. zobowiązuje się do zwrotu: kosztów towaru, dostawy do Klienta i odesłania powrotnego do naszej firmy.
 • Firma UNIDEKOR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody lub utratę zysków wynikających ze zwrotu wadliwego towaru.

Zwrot towarów

 • Klient ma prawo do zwrotu niewykorzystanych towarów w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki do siedziby UNIDEKOR PL Sp. z o.o.
 • Koszt zwrotu towarów (transportu oraz opakowania) do siedziby firmy UNIDEKOR PL Sp.z o.o. ponosi kupujący (Klient).

Inne ustalenia

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Domniemywa się, że Użytkownik, składając zamówienie, zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 
 

UNIDEKOR76 Kieu Xuan Long
Centrum Handlowe GD Poland
HALA 4,Box C10-C12
ul. Nadrzeczna 14
05-552 Wólka Kosowska
Polska

+48 792 066 868

unidekorbalan@yahoo.com

Mapa

PKO Bank Polskie SA:
38 1020 1055 0000 9302 0471 6827

Pon - Pt: 8.00 – 16.30

Sob: 8.00 – 14.00

Nasze sklepy znajdziecie Państwo również w:

2x w Pradze: Praga 4 - Dolní Jirčany
1x w Brnie
1x w Bratysławie
2x w Polsce
2x w Niemczech: Berlin - Lipsk